o FIRMIE

BM TECH, zaopatrzenie przemysłu


SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG


BM TECH Bartosz Milewski

ul. Cicha 1/3
44-100 Gliwice

tel. +48 501 925 360
info@bmtech.org.pl

Firma BM TECH Bartosz Milewski uzyskała dotację na otwarcie i rozwój działalności w ramach projektu „Działalność z POWER-em”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020